Продължава борбата за овладяването на пожара в Сакар


Продължава борбата за овладяването на пожара в Сакар