Независимостта на прокуратурата като част от съдебната власт е гаранция за върховенството на правото


Независимостта на прокуратурата като част от съдебната власт е гаранция за върховенството на правото

Прокурори и следователи от цялата страна участваха в Националното съвещание на Прокуратурата на тема "Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз".