Премахват незаконни строежи във вила „Аглика“ на Божков


Премахват незаконни строежи във вила „Аглика“ на Божков

Върховната административна прокуратура възложи на началника на Дирекция за национален строителен контрол проверки за законност на строеж „Вила „Аглика“ в Природен парк „Витоша“.