КЕВР предлага увеличение на цената на газа за септември


КЕВР предлага увеличение на цената на газа за септември

„Булгаргаз“ е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.