Над 400 мигранти са прекосили Ламанша в търсене на по-добър живот


Над 400 мигранти са прекосили Ламанша в търсене на по-добър живот

Над 400 мигранти са прекосили Ламанша в търсене на по-добър живот в Европа само за ден. Данните са на британската гранична полиция.