"Социална мрежа" на 10.09.2020 г.: Благотворителна инициатива обогатява книжния фонд на читалища


"Социална мрежа" на 10.09.2020 г.: Благотворителна инициатива обогатява книжния фонд на читалища

Благотворителна инициатива обогатява книжния фонд на читалища - по темата за "Социална мрежа" говори Филип Зуберски – създател на инициативата "Книгодарителите".