България взе 5 млрд. лв. заем от международните пазари


България взе 5 млрд. лв. заем от международните пазари

България взе 5 млрд. лв. заем от международните пазари. Министерството на финансите е пласирало успешно две емисии еврооблигации с общ обем 2.5 млрд. евро. Финансовият министър Кирил Ананиев отчете изключителен успех първото излизане на международните пазари на страната ни от 2016 г.