„Социална мрежа“ на 16.09.2020 г.: Гости са Димитър Бранков и Ваня Григорова


„Социална мрежа“ на 16.09.2020 г.: Гости са Димитър Бранков и Ваня Григорова

Темата с растежа на минималната работна заплата се разпалва все по-ожесточено с оглед икономическата криза, породена от пандемията. От една страна работодателите са на мнение, че тя трябва да бъде замразена през 2021 г., докато синдикатите са категорични, че това е недопустимо, тъй като темповете на растеж изостават от европейските и то при условие, че страната ни проявява амбиции за бързо присъединяване към Еврозоната. Темата пред „Социална мрежа“ дискутират зам.-председателят на БСК - Димитър Бранков, и Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“.