Франция започва да предоставя гражданство по съкратена процедура на медицински работници


Франция започва да предоставя гражданство по съкратена процедура на медицински работници

Франция започва да предоставя гражданство по съкратена процедура на работници-чужденци, които работят на първа линия в борбата с коронавирусната пандемия.