"Всеки следобед с Криси" 23.03.2016, част 3 - психотерапевта Алекс Заркова; мачмейкърите Радослава и Румен Карамихалеви;


"Всеки следобед с Криси" 23.03.2016, част 3 - психотерапевта Алекс Заркова; мачмейкърите Радослава и Румен Карамихалеви;