Дева
23.08-22.09

10 Юли 2020 г.

Добър ден за получаване на информация от покровителите ви. У дома всичко е спокойно. Ще постъпите правилно, ако си вземете отпуск и отидете на почивка на предпочитаното от вас място. Няма да срещнете никакви проблеми и несъгласие от страна на семейството си.