Деница Сачева: Над 24 000 деца живеят в среда на родителски конфликт

Длъжна съм да търся баланса и да направя така, че да бъдат защитени правата на всички хора

Деница Сачева
Източник: Канал 3

5000 души над 65 години без ТЕЛК остават без подпомагане от държавата, казва в интервю пред "Монитор" министърът на труда и социалната политика.

- Министър Сачева, в какви аспекти трябва да се промени социалната система, за да се решат част от проблемите й?

- Аз не съм от хората, които казват, че няма никакви проблеми в социалната сфера и че хората, които протестират, са изцяло платени. Смятам, че там, където има дим, има и огън и някои неща в системата, които задължително трябва да се променят. Искам да отсеем зърното от плявата – искам да кажа, че чувам рационалните гласове, както и страховете на хората. За мен е проблем това, че социалните работници са част от бракоразводните дела. В системата на практика няма задължително изискване за социален доклад, но съдът винаги изисква участието на социални работници, защото на базата на тези доклади, се вземат окончателни решения. Това е тема, по която искам да поговорим в професионалните кръгове, и да обсъдим – възможно ли е да има универсален социален работник, който да разбира от всичко? В момента се очаква от социалните служители да притежават тази универсалност, без да е ясно дали могат и дали разбират от всичко, но трябва да са във всички сектори. Има служители, които работят по 100 случая. Не е нормално поради недостиг на хора и ресурси да има социален работник, който да се занимава с толкова много случаи, защото не може да бъде ефективен. В един бъдещ период бих повдигнала и въпроса за това, че трябва да има социални работници по сектори. Добре е да има служители, които да са към правосъдната система, други да отговарят за социални казуси, да бъдат тясно специализирани и да познават в детайли нещата. В България има много висок процент на деца, които живеят в родителски конфликт. По последни данни те са почти 24 500. В тези случай точно социалните работници - медиаторстват в семейството, разбираемо е в такива случай да има недоволни.

- Как според вас се създаде и откъде изобщо тръгна масовата психоза, че някой ще отнема деца у нас?

- През последните години имаше нарастващ брой на български граждани, които имат деца от чужденци. Те са попаднали в различни ситуации със социалните системи на чуждите държави. Повечето от тези случаи бяха публични и това допринесе за страховете на хората. Въпреки че тези сигнали са малко, през последните години нарастват. Имаме случаи от Германия, Италия, Норвегия, може би са около 70 случая за последните 2-3 години.

- Окончателно ли Стратегията за детето е „на трупчета“ и не беше ли тя тази, която разбуни духовете на страха у хората?

- Стратегията за детето е затворена тема в рамките на този мандат. Не се работи по този документ, а няма и смисъл при цялата тази обществена нагласа. Темата, която може да доведе до истерия и да се тестват различни геополитически нагласи, е темата за семейството и децата. Влияние има и една антиевропейска кампания, която върви в цяла Европа и убеждава, че се работи против традиционното семейство, тази кампания стигна и до нашата държава. Смятам, че стратегията за детето не беше първопричина, а по-скоро падна „жертва“ в тази битка.

- Колко пари са взели НПО-тата за написването на тази стратегия и кои са те?

- Не е струвало нищо, доколкото ми е известно, имаше работна група, която беше създадена от Националния съвет за закрила на детето и в тази група имаше експерти от всички институции. На мен лично не ми е известно някой да е плащал пари конкретно за писането на тази стратегия. Но НПО-тата, които участват в Националния съвет за закрила на детето, получават финансиране от различни фондове и проекти. Затова беше пренесено механично, че получавайки пари за проектите, по които работят, прокарват конкретни виждания.

- От „Системата ни убива“ искали ли са среща с вас и отказали ли сте им такава?

- Не!Такова нещо не е имало. Със „Системата ни убива“ се срещнахме по време на общата среща, на която бяха поканени абсолютно всички, които имаха обструкции по Закона за социалните услуги. Получихме от тях различни становища. След като стана така, че след 1 януари 13 хиляди души останаха без личен асистент, аз излязох да обоснова това. Тогава започнаха атаките срещу мен, защото Законът за личната помощ не включва тази категория от почти 5 хиляди души на възраст над 65 години, които са без телково решение, но са в невъзможност за самообслужване. Законът за личната помощ е единствено и само за хората с увреждания.

- Излиза, че 5000 възрастни остават без помощ, така ли е?

- Да, това казвам, защото е точно така. Аз се отнасям с уважения към всеки човек, който има проблем, но моята работа не е да удовлетворявам работата на една или друга група, защото като министър на труда и социалната политика съм длъжна да търся баланса и съм длъжна да направя така, че да бъдат защитени правата на всички хора.

Още новини от България и света четете тук

- Правата на голяма част от тези групи не са ли в законите за социалните услуги и за личната помощ?

- Да. Абсурдно е да избираме между единия и другия закон и да казваме, че сме зад Закона за личната помощ, но сме против Закона за социалните услуги. Намирайки баланса между различните групи – нуждаещи се от различна по вид помощ, ние трябва да търсим кое е рационалното от гледна точка на общия бюджет на държавата. Законът за личната помощ бе приет без одобрението на финансовото министерство. За хората с увреждания България в момента дава над 3 милиарда и половина за всички видове помощи и пенсии. Възможностите да се инвестира нов 1 милиард не са големи.

Би било безотговорно от моя гледна точка, ако обещавам неща, които не мога да изпълня. В момента у нас се печели от популистки политически обещания. Хората харесват това, но аз не мога да направя такова нещо, защото се стремя да предлагам разумни решения. Решаването на един проблем чрез създаване на друг за мен е утежняване на ситуацията. Не мога да правя престъпление спрямо бъдещето.

- Искам да ви попитам и за децата-сираци, добра ли е грижата за тях в центровете за настаняване от семеен тип? Сградите са нови, но възпитателните методи и отношението към децата достатъчно добри ли са?

- Ние инициирахме проверки във всички центрове за настаняване. От това, което прочетох в докладите, стана ясно, че в 15% от тези центрове има проблеми с качеството на услугите. Няма достатъчно квалифицирани хора и персонал, във всички ЦНСТ -тата не само за деца, а и за възрастни има остър недостиг на медицински сестри, рехабилитатори и логопеди, липсват и психолози.

- Предвиждате ли политики за насърчаване на раждаемостта предвид застаряващото ни население?

- Правителството провежда такива политики, падна таванът за процедурите ин витро, в това отношение имаме добри резултати. Но има един голям спор по отношение на икономическите стимули за раждаемостта. Децата единствено и само функция на парите ли са? Защото ние трябва да подкрепяме семействата, но трябва да си даваме сметка и защо младите нямат деца – не е ли това техен личен избор понякога. Положителното е това което показват различните изследвания,а именно, че младите хора в България искат да живеят в брак и да имат семейни отношения, това е една добра предпоставка. Децата са ценност и аз съм на мнение, че никой не би тръгнал да създава дете само защото държавата ще му даде 1000 лева. За всички, които имаме деца, е важна и добрата инфраструктура, наличието на ясли и градини, училища, за това е важно да има комплексни мерки.

- Каква ще е функцията на обмисляния от вас кодекс за социална закрила?

- Аз искам да отворя дискусия по тази тема. Изработването на един кодекс е „дълга писта“ и със сигурност този мандат няма да стигне за неговото изработване, така че аз отварям тази дискусия, защото в момента имаме фрагментирано законодателство. Има много и различни видове помощи, които се плащат в България, и отива огромно количество пари за тях. Добре е да се направи преглед за целенасочеността. Да вземем за пример помощите за деца – това са помощи, за които се изразходват стотици милиони лева годишно за над 600 хиляди семейства, а същевременно хората не са доволни, защото получават по 42 лева. Излиза така, че от една страна помощта е голяма – като мащаб, но ефектът за хората е отрицателен. Трябва да седнем и да преосмислим как да идентифицираме уязвимите хора, как да ги подкрепяме и подпомагаме като хем да направим така, че помощта да бъде по-значителна за тях, хем да не загубим индивидуалния характер на всеки вид помощ, защото няма как да има универсална такава за всички. Ако продължаваме да създаваме нови видове помощи без да направим сериозна реформа на системата, тази система за социално подпомагане просто ще се „счупи“, защото не е подготвена за още натоварване.

- Това ли е причината за забавянето на енергийните помощи за ток и вода?

- Да, това е най-съществената причина. Необходимо е да се идентифицират нуждаещите се от тази помощ групи, защото това не са социално слаби хора. Същевременно сумата, която би могла да се покрива, би била под 10 лева и идва въпросът дали пък ще е рентабилно. Трябва да се направят необходимите разчети от една страна, но от друга трябва да се преформатира цялата система на социално подпомагане, така че да бъде по-адекватна за съвременните нужди, например вариант е хората да получават по-големи суми, за да покриват повече от нуждите си.

 

Визитка:

Магистър по здравен мениджмънт от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас и магистър по връзки с обществеността от Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“

През 1999 г. заема длъжността началник на дирекция “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти” в Националната здравноосигурителна каса

1999-2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговаря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия.

От 2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика

В периода май 2017 – декември 2019 г. е заместник-министър на образованието и науката

Етикети: Деница Сачева
линейка
20:19 | 02 Декември 2020 г.

Общинската аварийна дирекция получи линейка за пол...

20:19 | 02 Декември 2020 г.
Нова линейка за временно ползване през извънредната епидемична обстановка получи Общинската аварийна дирекция в столицата. Специализирани...
COVID
20:13 | 02 Декември 2020 г.

Задължителна карантина за българи, пристигащи в Ав...

20:13 | 02 Декември 2020 г.
Австрия въвежда задължителна 10-дневна карантина за пристигащите от България. Това се налага, тъй като страната ни се води рискова зона. ...
банкноти,
19:35 | 02 Декември 2020 г.

20% от оборота на затворени бизнеси, които не са в...

19:35 | 02 Декември 2020 г.
„Между 10 и 20 на сто от оборота за предходната година ще получат бизнеси, според това доколко е засегната работата им от кризата и...
Корнелия Нинова
19:04 | 02 Декември 2020 г.

Лидерът на социалистите Корнелия Нинова е санитар ...

19:04 | 02 Декември 2020 г.
Корнелия Нинова е станала доброволно санитарка в COVID-отделение на УМБАЛ "Св. Анна", информира Dariknews.   ...
18:49 | 02 Декември 2020 г.

В Пловдив мъж застреля брат си в спор за имот и се...

18:49 | 02 Декември 2020 г.
Възрастен мъж е застрелял брат си, докато са спорели в имот в центъра на Пловдив. По непотвърдена информация става въпрос за апартамента,...
Еврозона
18:38 | 02 Декември 2020 г.

За следващите 7 години България ще получи 11.5 млр...

18:38 | 02 Декември 2020 г.
България ще получи 11.5 млрд. евро от кохезионните фондове на Европейския съюз в идните седем години. Това обяви евродепутатът от ЕНП Анд...

гледай на живо

02.12.2020
 • в момента
  Денят на живо с Наделина Анева
 • 21:00
  Новини
 • 21:20
  Спорт в обектива
 • 22:00
  Новини