Защо семейство Малееви са флагмана на съдебната реформа

След скандални заменки и неплащане на данъци Берберян и съпругът й знаят най-добре, че правосъдната ни система не работи

Известната ни тенисистка и бивш съветник в служебното правителство на Георги Близнашки - Мануела Малеева свиквала някакво кафе утре сутрин. Пак за съдебна реформа, пак за 160 от 240, или за 180 от 240, или за един Господ знае какво.

Свиква го в познатата компания на лидерите на "Протестна мрежа", служителите на Саша Безуханова и неуспели воайори от "Биг Брадър". На пръв поглед присъствието на най-голямата Малеева в този формат е напълно нелепо. От друга страна, кой друг освен сестрите и тяхната не по-малко известна майка Юлия Берберян да са флагмани на т.нар. съдебна реформа.

Кой по-добре от тях знае, че съдебната система у нас не функционира добре. Кой по-добре от тях знае, как да не плати данъци в особено големи размери или да финтира общината със скандална заменка.

Прави са Малееви - съдебна реформа е необходима спешно! Защото пред закона всички трябва да са равни, включително и те.

За онези с по-къса памет, само ще напомним, част от далаверите, в които семейството бе уличено през 2000-та година. Нагли заменки на панелки срещу златен имот в парка в Лозенец, където в момента се издига тенис-център Малееви, укриване на данъци, подправяне на документи. А дали госпожа Берберян се е възползвала от служебното си положение на депутат.....Едва ли..

Нека да ви напомним историята на семейство Малееви, които в годините, в които малцина бяха чували за заменки, се превърнаха в пионери на този бизнес.

Разследване на в. Сега
 
Юлия Берберян пак укри данъци в особено големи размери
 
Този път тя и съпругът спастриха 25 000 лв. налози от нова сделка с "Погребите". Как данъчните оправяха и оправят депутатката?
 

Юлия Берберян се отърва миналата година заради прословутата сделка апартаменти срещу терен в местността "Погребите". Тогава "Сега" разкри, че тя и мъжът й не са платили задължителния данък заради замяната. Укритата сума попадаше в графата "особено големи размери" и Берберян и мъжът й ги грозеше затвор. С няколко финта данъчните я спасиха и изчислиха, че Берберян и мъжът й са укрили от незнание само по 8000 лв. данъци.

Но се оказа, че заради тези скандални 21 декара тя и той пак са длъжници на държавния бюджет. Този път с 25 000 лв.! Защото през 1999 г. срещу декарите са получили акции. А това според закона, гласуван от партията на Берберян и от нея лично, се води доход от продажба. Но депутатката Юлия и мъжът й не са го декларирали. Сигурно пак от незнание. И този път пак става дума за "особено големи размери". И за затвор.

В декларацията си за публичния регистър депутатката Юлия Берберян посочва за себе си и за мъжа си Георги Малеев, че през 1999 г. са притежавали единствено:

* той - парцел от 640 кв. м в Киноцентъра-I част, придобит по наследство след делба от 1996 г.;

* тя - лека кола Мицубиши за 15 421 890 лв., купена със собствени средства;

* той и тя - по два влога в банки и пари в брой на обща стойност от 33 036 лв.;

* тя и той - по близо 50% от акциите на "Тенис Малеева" АД, придобити с апортни вноски от 23 205 029 лв. и 23 172 516 лв.

И че дължат:

* 50 000 долара по договор за заем от фирма на дъщеря им Мануела Малеева в Швейцария. Последните са изчислени от депутатката на 3 295 550 нови лева, която цифра не е добита според изискването на декларацията доларите да се смятат към 31.12.1999 г., а по някакъв неизвестно кога съществувал курс от 65,911 лв. за долар. Вярната цифра на декларирания борч е 90 000 нови лева. Но това е само една от "неволните" и направо безобидни грешки в цитираната декларация.

Бие на очи, че двамата си нямат жилищен имот на свое име, макар че в същата декларация от 28.9.2000 г. сочат за постоянен адрес кв. Драгалевци, ул. "Нарцис". През юни 2000 г. пред ревизията на данъчните са посочили за съпругата адреса на ул."Нарцис". А за главата на семейството - жк Младост I, бл.91-Б. Помним адресите и продължаваме нататък.

Нямат си собствен дом, имат си кола, борчове и влогове (два от тях също с пари назаем). Няма ги и прочутите тенис-кортове в "Погребите" /б.р. - сега тенис-клуб Малееви/, местност, която е продължение на Борисовата градина. При огласяването на публичния регистър през ноември м.г. медиите обърнаха внимание на липсващите от имотите в депутатската фамилия 21 декара в "Погребите", добити чрез скандалната замяна с 15 апартамента, от която фамилията укри данъци в "особено големи размери". Само злонамерени журналисти провидяха в тази липса ново укриване, този път на декарите.Все пак какво се е случило с "Погребите"

може да се види в нотариалните регистри. На 1 май 1998 г., след придобиването на терена в "Погребите" на 18.2.1998 г. от Столичната община в замяна на "ония" 15 апартамента, част от имота се превръща в "апортна вноска" в "Тенис Малеева" АД. До този момент акционери в него са Берберян и дъщерите й Магдалена и Катерина. След "апортирането" акционери с по 1/2 от дяловете стават Берберян и съпругът й Малеев. Двамата се задължават да прехвърлят част от новосъздадените акции на щерките, за да не се нарушава участието им в дружеството.

Размерът на "апорта" е 17 000 от 20 830 идеални части от "Погребите". 20 830 кв. м е точният размер на 21-те декара. Решава се оценяването на съответните части от имота да се възложи на независими експерти, назначени от Софийския градски съд.

Следват 2 експертизи - техническа и допълнителна техническа. И на 17 юли 1999 г. СГС с решение N 2 вписва увеличението на капитала в АД-то с апортната вноска, която е изчислена на 495 720 лв.

От общите идеални части - 20 830, са останали неупотребени в апорта 3830. С тях пък Берберян и Малеев се разделят на 22 декември 2000 г. Тогава пред нотариуса Румен Димитров те изповядват сключения договор за продажба на същите идеални части на зетя си Георги Здравков Стоименов, който е и шеф в "Тенис Малеева" АД - той е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството. Договорената сума на покупко-продажбата е 47 000 лв. при данъчна оценка от 95 137,20 лв. При подобна цена далеч под данъчната оценка нотариалните такси се заплащат върху по-високата цифра, което е и направено при изповядването на сделката.

Тук всичко е наред. С изключение на дребната подробност, че през 1999 г., за която се попълваха декларациите по публичния регистър, Берберян и Малеев са били собственици на горните 3830 идеални части от имота. Но не са ги декларирали като недвижимо имущество на стойност 95 137,20 лв. по данъчна оценка.

Та вземаме тия 95 137,20 лв. данъчна оценка за продадените 3830 части. Съпоставяме ги с данъчната оценка на целия имот в Погребите - 517 417,20 лв., определена за целите на същата покупко-продажба от данъчните органи на 24 ноември 2000 г. Разликата е 422 280 лв., която е и единствената данъчна оценка за 17-те хиляди идеални части от апорта.

Единствена и първа, защото при замяната от февруари 1998 г. оценката не е данъчна, а е дадена от "лицензирани експерт-оценители". При оценяването на апортната вноска оценката пак не е данъчна, а е направена от "независими експерти", назначени от съда. И за първи път при сделката за прехвърлянето на 3830 идеални части през декември 2000 г. семейство Берберян ползва данъчна оценка, както изисква законът. При оценяването на земята няма овехтяване, напомнят експерти. Затова със сигурност може да се твърди, че и през 1999 г., когато апортът в "Тенис Малеева" АД е бил вписан от съда на стойност от 495 720 лв., неговата данъчна оценка не би могла да е по-голяма от 422 280 лв.

А Юлия Манук Берберян и Георги Юпитеров Малеев отново са попаднали под ударите на изискването да платят данъци за разликата между тази оценка и стойността на своето вложение при прехвърлянето на вещни права в АД-то. Такова е изискването на чл. 24 от Закона за облагане доходите на физическите лица, който гласи, че при продажба или замяна (включително и на вещни права) облагаемата основа е положителната разлика между продажната цена и данъчната оценка, щом продажната цена е над данъчната оценка. Тоест, отново е трябвало да платят данъци, този път за 1999 г. И отново не са го сторили.

Пред данъчната ревизия от юни 2000 г. те са декларирали, че не са подавали декларации нито за доходите си, нито за имотите си за 1998 г. и за 1999 г. Ревизиращите лица Светлана Паунова и Павлина Димитрова са им поискали тези декларации по силата на чл. 109, ал. 6 от Данъчния процесуален кодекс, според който лицата са длъжни да декларират всички обстоятелства за определяне на данъчното им задължение.

Следващите операции са въпрос само на изчисление Разликата между съдебната оценка на апорта и данъчната му оценка е 73 440 лв. Тоест, семейството отново е на далавера, защото за оценения данъчно за 422 280 лв. имот ползва акции на стойност 495 720 лв., което пак се явява доход на лицата, изповядали сделката за апорта - прехвърляне на собственост от физическо на юридическо лице, при което физическото лице добива доход в размер на 73 440 лв. във вид на акции.

Това е и сумата, върху която семейството е трябвало да си плати подоходния налог за 1999 г. или по 36 720 лв. на глава от съпружеската фамилията са останали необложени. Дори само с тези парици и Берберян, и Малеев влизат в най-високата графа от скалата за 1999 г. за доходи над 15 600 лв., за която се дължи данък от 4 503,60 лв. плюс 40% за горницата над 15 600. Или, неиздълженият от всеки от тях данък само по това прехвърляне на имущество за 1999 г. е 12 951,60 лв., а за двамата заедно - 25 903,20 лв. Всяка от сумите е в "особено големи размери", защото надхвърля 140 минимални работни заплати (до декларирането през април 2000 г. тази заплата е била 67 лв. и 75 лв.).

Отделно е дължимата такса по Закона за местните данъци и такси за същото прехвърляне на вещно право. Разпоредбите на чл. 47, ал. 2, свързани с чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ определят тази такса - някакви си 4957,20 лв. за всеки един от съпрузите. Тук ще спестим на читателя изчисленията.

Но данъчните при своята ревизия не са имали право да си спестяват нищо. Защото при такава ревизия ДПК изисква да бъдат обложени всички данъчни задължения на лицето, както гласи чл. 3, ал. 2 от ДПК. Пита се - за какво са поискани декларациите по чл. 109 от ДПК от проверяваните "данъчни субекти", като след получаването им и признанието, че субектите не са декларирали доходи и имоти за 2 години, данъчните инспекторки не са изследвали нито движението на имота "Погреби", нито облагането на други имоти. А са се заболи единствено в сделката за замяната от 1998 г. и са оставили без ревизия всичко останало.

В нея сделка пък данъчните са използвали калема си в разрез със закона и строго в полза на проверяваното семейство. Как ревизорите оправиха съпрузите така, че да имат да плащат само по над 8000 лв. налог, а Берберян да падне под застрашаващия имунитета й термин "особено големи размери" за това престъпление?

Първо, при ревизията на сделката от 1998 г. инспекторите си затварят очите за липсващата данъчна оценка на 15-те апартамента, която Берберян е била задължена да поиска от данъчните служби поне 14 дни преди замяната. Но не го е направила. (При покупките на тези апартаменти тя е ползвала само тарифни оценки по действалия през 1997 г. стар ЗМДТ.) Неизвестно защо ревизорките решават, че самата проверка може да определи тези липсващи данъчни оценки. Само че липсата си е липса, а във функциите на данъчните органи и на данъчните ревизори обща е само думичката "данъчни".

После - и тук е големият трик на инспектиращите - си присвояват права на общинската администрация: вместо служители на Столичния общински съвет сами определят зоните на 15-те заменяни апартамента. Във всяка имотна декларация по чл.14 от ЗМДТ в карето за зоните изрично и с големи букви е написано, че то "се попълва служебно от общинската администрация". Редови данъчни служители и до днес си спомнят какво търчане са търчали през инфарктната 1998 г., когато за първи път се декларираха имотите, за да могат тези служебни карета да се заверяват именно в общинските съвети. През вече спокойната 2000 г. данъчните на Берберян си икономисват усилието и карат, както дойде. Или по-точно - както е необходимо, за да я отърват.

А именно. Изчисляват зоните според действалата към момента на сделката от 18 февруари 1998 г. норма - при районирането да се прилагат старите заповеди на кметовете. Тази норма обаче е била приложима, ако Берберян си беше поискала данъчните оценки 14 дни преди 18 февруари. Това, да повторим, е било единствено нейно задължение, а не на данъчните. Това е пропуск и на Столичната община, и на съдията по вписването на замяната - да изискат данъчни оценки за жилищата и да не сключват сделката без тях. Само в този случай Берберян можеше да се възползва от законовия вакуум, когато старата законова разпоредба е била отменена, а новата още не е била изпълнена. Новото райониране в столицата влиза в сила със закъснение - едва през юни 1998 г.

Но при също закъснялото облагане през юни 2000 г., когато е установено укриването на доходи и данъци от депутатката, законът задължава данъчните да приложат новите зони, тъй като техният акт вече засяга цялата 1998 г. Както и оценките действат за цялата календарна година. Освен това данъчните отново са били задължени да поискат определяне на зоните от общинските администрации, които през 2000 г. не биха могли да дадат оценка със стара дата по отменена разпоредба.

За какво е цялата тази еквилибристика с тия толкова скучни, но в случая тъй възлови зони? Разликата е в това, че между старото и новото райониране се получава преместване на имоти от по-голяма в по-малка зона. За бирниците на Муравей промяната е обяснима, нали целта е в хазната да влизат повече пари. Имотите, които се приближават до центъра по данъчна оценка, носят по-високи налози.

Когато Берберян е заменяла апартаментите, пред общината лицензираните експерт-оценители й раздуват оценките за тях. Така платените от нея през 1997 г. за 15-те жилища 56 722 865 стари лева се трансформират в оценка за същите през 1998 г. от 518 691 700 стари лева. В случая идеята е оценката да се доближи до цената за "Погребите" от 528 520 000 стари лева. А Берберян да има по-малко за доплащане.

Когато обаче на депутатката трябва да бъдат спестени данъци и наказателна отговорност, раздутите жилищни оценки по замяната се обръщат срещу нея самата - появява се по-голяма разлика между раздутата продажна цена и по-ниската данъчна оценка. Която разлика трябва да бъде стопена. И за целта данъчните оценки трябва да се увеличат. С тази задача се заема данъчната ревизия. И вдига оценките, играейки си със зоните.

Така жилищата на Берберян се "придвижват" от периферията по към центъра на столицата, като се използва старото райониране. Например, апартаментът в "Овча купел 2", който минава от 4-а в 3-а зона, "поскъпва" данъчно с над 10 000 лв., а този в "Слатина" - с над 14 000 лв. Така оценките за 13 от 15-те апартамента също са раздути, за да докарат данъчните на Берберян по-изгодното й облагане.

Ползите за депутатката и съпруга й бяха калкулирани от прокурорската проверка по случая за близо 80 000 лв. общо. Следва описаното вече необлагане с другите 25 000 лв. за 1999 г. - при апортирането на Погребите.

Но нещата не свършват дотук. Запознати с далаверата твърдят, че скоро след миналогодишната ревизия същите служителки сигнализирали шефката си Димитрина Захаринова, че покрай 15-те апартамента има още неопределени и неиздължени данъци - имотните. И че в резултат на сигнала последвали писма до данъчни служби за определянето на данък сгради и такса смет. Наистина, Берберян е притежавала 15-те апартамента само до 18 февруари 1998 г. Но според ЗМДТ и неговия чл. 19 данъчното задължение възниква в пълен размер към 1 януари на годината, за която се отнася. Тоест, и за 1 ден притежание продавачът дължи данъка недвижимо имущество и такса битови отпадъци за цялата година.

Имотният батак около депутатската фамилия обаче не свършва и тук. Например. Декларираният в публичния публичния регистър терен в местността Киноцентър не е бил обявен пред данъчната ревизия от юни'2000. А за имота на ул. "Нарцис" ревизорите научили (пак от ония декларации), че е бил обявен като собственост на фамилията за 1998 г.

Според справка в деловодството на съдиите по вписванията в София този имот не е бил прехвърлян от съпрузите, нито купуван от тях от 1990 г. до днес. Но в декларацията по публичния регистър и той изцяло липсва като собственост.

Подобно е и положението с някои "адреси" в ж.к. Младост I. Блок 91-Б в този комплекс е посочен от Георги Малеев пред ревизорите м.г. като данъчен адрес, но това жилище не е сред имотите на семейството. Може би Малеев го е ползвал на друго правно основание. За апартамент в бл.45 в Младост I съпрузите Берберян са направили отказ от вещни права на 24 март 1999 г., сочат регистрите по вписванията. Те са имали там пожизнено и безвъзмездно право на ползване, учредено им през 1982 г. За 1998 и за 1999 г. те не са платили и дължимия по тази линия имотен данък и такса смет като ползватели и не са го декларирали по чл. 26 от ЗМДТ. Друг апартамент от същия блок 45 е посочен от Берберян като адрес на управление на "Тенис Малеева" АД. Не се знае правното основание за посочването на този адрес.

Както не се знае и от къде накъде за цена на придобиването на апортната вноска в "Тенис Малеева" АД Берберян собственоръчно е изписала в публичния регистър за себе си и за мъжа си сумите от 23 205 029 лв. и 23 172 516 лв. делово участие с произход заем. Коя ли банка и срещу какъв залог е отпуснала тези суми?

Най-вероятно в случая отново става дума за "неволна" грешка, защото апортът в "Тенис Малеева", както знаем, е на друга стойност. И не е от заем, а от земя, която също не е от заем, а от заменени апартаменти.

Какво още имат или нямат двамата съпрузи,  какво са забъркали по данъчните си документи и доколко споделят тайните си с различните контролни органи и публични регистри, те си знаят. Но това не е само тяхна работа, а и на прокуратурата.

Може би точната дума ще бъде произнесена от следствието, което трети месец тече срещу Малеев - за укриването на данъци. Солидарно с него трябваше да се разследва и именитата му половинка, защото прегрешенията им са общи. Но засега главният прокурор Никола Филчев не обелва и дума за нейния имунитет и не я пуска в ръцете на следствието.

Малеев не бил в страната, но не той бил причината за удължаването на срока, твърдят запознати. Делото се нуждаело от повече време заради широкообхватния обем на събираните доказателства. Това е сигурно. И може да значи, че хората там са се заели съвестно с работата си. Та ако "опекат" съпруга, ще привикат и депутатката. Но докато завършат обемното изследване, Берберян може и да не е вече на високия си пост.

Сиреч, дори да й потърси отговорност тогава, Филчев пак ще стори на СДС същата услуга, която в момента оказва на демократичната сила - сакън да не опозори партията.

-----------------------------

Години по-късно тенис-комплексът на семейство Малееви процъфтява. Както се казва - да им е хаирлия. Хубаво е обаче членовете на семейството първо да видят собствения си морал, а след това да проповядват такъв на българските граждани, политици и магистрати. Защото все още има хора, които помнят подвизите на депутатката Берберян.

 

Лек трус между Хасково и Кърджали
18:15 | 30 Май 2020 г.

Силен трус разтърси Филипините

18:15 | 30 Май 2020 г.
Земетресение с магнитуд 5,5 по Скалата на Рихтер беше отчетено край бреговете на Филипините, съобщи геоложката служба на Съединените щати...
18:03 | 30 Май 2020 г.

Хамид Хамид: Лозан Панов се опитва да е по-скоро п...

18:03 | 30 Май 2020 г.
"Още няма дата за конференция на партията, не знаем кога ще бъдат отменени забраните за събиране и струпване на хора. Здравето и жив...
17:48 | 30 Май 2020 г.

Красимир Янков: Корнелия Нинова силово отлага избо...

17:48 | 30 Май 2020 г.
"Ръководството на БСП има свое виждане на кого да се предостави възможност публично да изрази мнение. Никога не съм искал и не съм п...
17:36 | 30 Май 2020 г.

Български шофьор загина в Италия, премазан в герма...

17:36 | 30 Май 2020 г.
67-годишен българин – шофьор на ТИР с немска регистрация почина снощи в болницата на град Тренто след зверска катастрофа вчера сутр...
17:21 | 30 Май 2020 г.

Лидерът на "България за гражданите": Държавата сег...

17:21 | 30 Май 2020 г.
"Мая Манолова не беше ляв кандидат на изборите за кмет, а граждански. Идеята не е да брандираме ляво и дясно. В политиката ни или хо...
17:06 | 30 Май 2020 г.

Политолог: Радев се опитва да втълпи, че ГЕРБ са н...

17:06 | 30 Май 2020 г.
"Нереалистично е партия на Мая Манолова да е първа политическа сила, най-много да е такава вляво, ако БСП продължи да се срива. Коме...

гледай на живо

30.05.2020
 • в момента
  Офанзива с Любо Огнянов
 • 19:00
  Новини
 • 19:45
  Парламентът на фокус
 • 20:00
  Новини