Престуктурират дирекция „Политика по въоръженията“ с решение на Министерски съвет

Осигурява се експертност за изпълнението на договорите за доставка на F- 16

САЩ: 1,6 
млрд. долара не е крайната цена за F-16
Източник: lockheedmartin.com

САЩ: 1,6 млрд. долара не е крайната цена за F-16

Министерският съвет прие Постановление на за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

Дирекция „Политика по въоръженията“ се преструктурира, като й се възлагат допълнителни функционални задължения и щатният й състав се увеличава с трима служители за сметка на този от дирекция от Щаба на отбраната. По този начин ще се постигне привеждане на функционалните задължения на дирекция „Политика по въоръженията“ с необходимостта от експертно осигуряване изпълнението на четирите договора за доставка на F- 16.

Ще се подобри управлението на дейностите по организиране, координиране и осъществяване на свързаната с изпълнението на договорите доставка на отбранителни продукти и услуги, както и реализиране на непрекъсваемост на усилията и проследяемост на действията, свързани с останалите договори по програмите на САЩ в областта на сигурността.

Ще се създаде единна точка за контакт, която да поддържа постоянна връзка с компетентните американски държавни структури, агенции, програмни мениджъри и техните екипи, с цел изясняване на разходването на финансови средства и изпълнявани дейности по изпълнението на договорите.

С изменението в чл. 60а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /обн. в Дв бр. 42 от 2019 г./ беше създадено Съвместното командване на специалните операции, а с изменение и допълнение в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с ПМС № 382 от 2015 г. /обн. ДВ, бр. 86 от 2019 г./ са регламентирани функциите му, основно свързани с:

- осъществяване непосредственото планиране, провеждане на подготовката и постигане на необходимите оперативни способности за изпълнение пълния спектър от специални операции по суша, въздух и вода; осъществяване планирането, командването и управлението на пряко подчинените му сили за специални операции, придавани и поддържащи формирования при провеждане на специални операции на или извън територията на страната;

- осъществяване подбора и подготовката на пряко подчинения личен състав на формированията, сертифицирането на националните формирования за специални операции и щабните елементи към силите за отговор на НАТО, разработване на концептуални и доктринални документи, планиране, координиране, осигуряване взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции, по суша, въздух и вода, самостоятелно, в състава на съвместни сили на територията на страната или извън нея, така и във взаимодействие с други органи от държавната власт.

Същевременно, съгласно чл. 35, т. 20 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната беше възложено да организира планирането и координирането на развитието на способностите на специалните сили и използването им. От изложеното е видно, че част от функциите на посоченото административно звено в министерството се дублират с тези на Съвместното командване на специалните операции, поради което се наложи отмяна на т. 20 от чл. 35 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната. В тази връзка се предвиди намаляване числеността дирекция „Операции и подготовка“ с три щатни бройки, които бяха прехвърлени в дирекция „Политика по въоръженията“, с оглед обезпечаване на допълнителните й функционални задължения.

Още новини от страната може да прочетете тук!

Функциите на финансовите контрольори в Министерството на отбраната от звено "Финансов контрол и материални проверки“ ще се приведат в съответствие с действащите разпоредби на чл. 13, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародвано в ДВ, бр.13 от 12.02.2019г.

Ще се постигне привеждане на функционалните задължения на дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“ с приетия с ПМС № 85/2020 г. Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия относно отмененото задължение за водене на регистър на търговските дружества по чл. 35 от отменения Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

 

Отпушват движението по Северната тангента при \
21:53 | 27 Ноември 2020 г.

Отварят движението по обновения 1,3 км участък от ...

21:53 | 27 Ноември 2020 г.
Преди обяд ще бъде пуснато движението по обновения 1,3 км участък от Северната дъга на Софийския околовръстен път. Това е отсечката след ...
COVID
21:40 | 27 Ноември 2020 г.

СЗО: Ваксинация от 60-70% в световен мащаб ни спас...

21:40 | 27 Ноември 2020 г.
Около 60-70% от населението на света трябва да бъде ваксинирано или да придобие имунитет, за да се предотврати разпространението на корон...
флаг
21:24 | 27 Ноември 2020 г.

След 4 месеца Австралия е без карантина

21:24 | 27 Ноември 2020 г.
Емоционални семейни събирания трогнаха Австралия. За първи път от 4 месеца беше позволено на хора от щата Виктория да се завърнат у дома....
Паметник на загиналите българи на кораба \
21:13 | 27 Ноември 2020 г.

Поругаха паметника на загиналите българи от кораба...

21:13 | 27 Ноември 2020 г.
Паметникът на брега на Охридското езеро, който бе открит в памет на българските туристи, загубили живота си при потъването на кораба &quo...
Свети Мина
21:05 | 27 Ноември 2020 г.

Здравната каса е готова да увеличи лимитите, за да...

21:05 | 27 Ноември 2020 г.
Дават още пари на първата COVID болница у нас. За броени дни „Свети Мина” загуби статута си.   Сега Здравна...
Гостите на \
20:50 | 27 Ноември 2020 г.

Министър Сачева определи кои работещи ще получават...

20:50 | 27 Ноември 2020 г.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева издаде заповед, с която утвърди икономическите дейности, в които работещите могат...

гледай на живо

28.11.2020
 • в момента
  Повторения
 • 07:10
  Другото лице
 • 07:25
  Интервю с Наделина Анева
 • 08:00
  "Социална мрежа" - избрано