Вълчев предлага за одобрение научни програми в приоритетни области

Програмите се изпълняват за период между две и пет години, като по тях са постигнати вече и резултати

Красимир Вълчев
Източник: Канал 3

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага проект на решение на Министерския съвет /МС/ за одобряване на актуализирани национални научни програми, който е предложен за обществено обсъждане.
 
Образователният министър припомня, че през 2018 г. с решения на МС са одобрени 12 национални научни програми в приоритетни области. По програмите се извършват изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, културно-историческото наследство, цифровите технологии и технологиите за електронно здравеопазване, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, за нисковъглеродни енергийни източници.
 
Програмите се изпълняват за период между две и пет години, като по тях са постигнати вече и резултати. Разработени са тематични бази данни и модели на карти, свързани с опасни геоложки явления в областта на околната среда, изградени са информационни системи, регистри и софтуерни инструменти за квалификацията и оценяването на педагогическите специалисти, създадени са алгоритми за изследвания на качеството на биопродукцията на ценни видове лечебни растения и е направена оценка на биологично-базирани продукти и храни.
 
 
Извършени са теренни и архивни проучвания и са разработени научноизследователски и образователни програми в културно-историческото наследство. Разработен е компютърен модел за изграждане на модул на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно здравеопазване и е изградена система за изпращане на бързи известия, интегрирана с болничната информационна система. Осигурени са автоматизирани системи за извършване на NAT диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на България.
 
Резултат от програмите са и научни публикации в международни бази данни и регистрирани патенти. По програмата "Млади учени и постдокторанти" чрез предоставяне на допълнителни възнаграждения са подкрепени около 2000 млади учени и постдокторанти от 17 висши училища и научни организации за постигната висока интензивност на научната продукция през последните три години.
 
В изпълнение на заложената в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. дейност за повишаване отговорността на науката към обществото и информираността му за резултатите от научните изследвания е разработен специфичен Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от БАН на неотложно възникнали потребности или проблеми от национално или регионално значение.
 
В изпълнение на Механизма постъпват редица заявки в различни области от министерства, ведомства и организации, по които БАН изготвя становища и експертизи. Предвид по-големия размер на необходимите средства за част от заявените експертизи тяхното изпълнение е целесъобразно да се осъществи през други инструменти, един от които са научните програми.
 
Пример за това са постъпили заявки от Министерството на енергетиката и от Министерството на околната среда и водите, които ще се изпълнят по научната програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия" с координатор БАН.
 
По една от заявените дейности от МОСВ, свързана с прилагане изискванията на природозащитните директиви - Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО в биоразнообразието и околната среда в България, за разработването на специфични цели за защитени зони от мрежата "Натура 2000", е необходимо финансиране от 323 179 лв. Това налага включване на допълнителен работен пакет в програмата със съответното завишаване на одобрения ѝ бюджет.
 
Актуализация се налага и за удължаване със срок до една година в изпълнението на 9 научни програми - "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността"; "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"; "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия"; "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот"; "Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие"; "Електронно здравеопазване в България"; "Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България; "Млади учени и постдокторанти"; "Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина".
 
Тази актуализация ще бъде използвана и като възможност за прецизиране на част от заложените в програмите индикатори предвид невъзможността за тяхното максимално постигане поради усложнената епидемиологична обстановка, свързана с COVID-19.
Хакер
20:10 | 26 Ноември 2020 г.

СЕМ ще контролира сайтове с видеосъдържание

20:10 | 26 Ноември 2020 г.
Изменения в медийния закон! Сайтовете с видеосъдържание минават под контрола на Съвета за електронни медии.   Текстовете бя...
болница, легла
19:47 | 26 Ноември 2020 г.

Първата COVID болница у нас е пред фалит

19:47 | 26 Ноември 2020 г.
Общинското здравно заведение “Свети Мина“ в Пловдив няма да бъде болница само за лечение на коронавирус. Със заповед на Регио...
Зеленчуковия пазар в “Младост“ спазва всички мерки за безопасност по време на епидемията 18
19:33 | 26 Ноември 2020 г.

Наплив от пазаруващи в търговските центрове в Софи...

19:33 | 26 Ноември 2020 г.
Магазините в моловете остават отворени почти до полунощ в опит да привлекат последни клиенти за „Черния петък” и преди да зат...
Николай Витанов
19:10 | 26 Ноември 2020 г.

Проф. Витанов: Отшумяване на пандемията скоро няма...

19:10 | 26 Ноември 2020 г.
"Броят на излекуваните скоро ще надмине този на новозаразените", това каза пред NOVA математикът Николай Витанов.  ...
Спускане с националния флаг в Пампорово
18:57 | 26 Ноември 2020 г.

Българските зимни курорти са безопасни

18:57 | 26 Ноември 2020 г.
Боровец, Банско и Пампорово са безопасни, след като са направили сериозни инвестиции, за да спазват противоепидемичните мерки. Така от Ми...
Цветовете на есента-27
18:50 | 26 Ноември 2020 г.

Катеричка се напи в Минесота

18:50 | 26 Ноември 2020 г.
Американка, която храни катерички пред дома си в щата Минесота, сподели видео на една от тях, която залита пияна, след като е яла фермент...

гледай на живо

26.11.2020
 • в момента
  Денят на живо с Наделина Анева
 • 21:00
  Новини
 • 21:20
  Спорт в обектива
 • 22:00
  Новини