Казусът "Техномаркет - Глориент" – сериозен тест за съдебната ни система

Изгодно и за двете страни споразумение, сложи точка на спора, с ключова роля за постигане на примирието са две от водещите адвокатски кантори в страната

Съдебна палата, съд, Темида
Източник: Канал 3

Коментар: "Правен свят"

Следилите случая "Техномаркет-Глориент" знаят, че юридическата сага започна в началото на 2016 г., когато най-голямата верига за бяла и черна техника "Техномаркет", стартира серия от съдебни дела, в които се опита да защити правата си върху 14 магазина в цялата страна.

Началото

При смяната на собствеността в "Техномаркет" новият мениджмънт установява, че бившият акционер и изпълнителен директор Николай Китов е сключил през 2006г. договори от името на дружеството (тогава наричано "К енд К Електроникс") за продажба на всички собствени на "Техномаркет" магазини, с друго дружество под негов контрол – "Глориент Инвестмънт", което и до момента се притежава и управлява от Христо Кусев. Двамата – Китов и Кусев са били към този момент мажоритарни акционери и в капитала на "Техномаркет" .

Веднага след тези продажби, "Глориент Инвестмънт" отдава под наем закупените магазини обратно на "Техномаркет". Така за период от 10 години, на "Глориент Инвестмънт" са били изплатени над 140 млн. лева наеми, които многократно надхвърлят самата стойност на недвижимите имоти. Претенцията на "Техномаркет" спрямо "Глориент Инвестмънт" се основава на това, че продажбите на магазините са били фиктивни, с цел финансовият ресурс на веригата да бъде източен в офшорното дружество "Памтекс", което също се притежава от Китов и Кусев. Ищецът "Техномаркет" твърди в исковете си абсолютна нееквивалентност на разменените при продажбата на магазините престации - от една страна липса на реално плащане на цената по договорите (формиран е фиктивен дълг към офшорката "Памтекс", с който е извършено прихващане на продажната цена), а от друга страна - продажната цена по нотариалните актове е значително по-ниска от пазарната стойност на имотите. Ищецът твърди още наличие на повторно облагодетелстване на "Глориент Инвестмънт" след сключването на сделките за продажба на магазините – сключени са договори за наем, с които "Техномаркет" допълнително е бил увреден чрез плащане на завишени наемни цени за магазините, както и свързаност между физическите лица, участващи в капитала и в управлението на дружествата купувач и продавач, която е довела до сключването на икономически необоснованите сделки.

След установяване на това обстоятелство, "Техномаркет" спира заплащането на наемите към "Глориент Инвестмънт", а искането до съда е нотариалните актове от 2006г. за продажбата на магазините да бъдат обявени за нищожни, като по този начин магазините бъдат върнати в патримониума на "Техномаркет".

Отговорът на "Глориент Инвестмънт"

"Глориент Инвестмънт" оспорва претенциите на "Техномаркет" и на свой ред също завежда многобройни дела – за неустойки по договорите, за неплатен наем, както и за опразване на магазините. Последните дела, в по- голямата си част са спрени от "Техномаркет" поради наличието на заведения от дружеството преюдициален спор за собствеността на магазините. Казусът се усложнява допълнително, защото се оказва, че част от обектите вече са продадени на други дружества – например на конкурента "Технополис", а освен това, в тях са извършвани и множество преустройства и подобрения. По делата са ангажирани счетоводни и технически експертизи, направени са искания за съдебни поръчки и за изискване на документи от българската и италианската прокуратура. Разпитвани са и различни свидетели.

Проверка на "Правен свят" в регистрите на съдилищата, че образуваните съдебни производства със страни "Техномаркет" и "Глориент Инвестмънт" са над 100. Това отрежда на възникналия спор водещо място сред търговските казуси, не само през периода 2016-2017г., но може би и за цялата история на съвременното ни търговско правораздаване, поне що се касае до обема и сложността на насрещните претенции между две български дружества.

Медиите на полето на юридическата битка

Освен на полето на юридическите аргументи, казусът е интересен и с това, че страните по делото пренасят съдебната битка и на медийния терен. "Глориент Инвестмънт" инициира сериозен медиен натиск. Дружеството се представя като чуждестранен инвеститор, въпреки че миноритарният му собственик - фондът "Ийст Болкан Пропъртис", базиран в Лондон, притежава непряко само 40% от "Глориент Инвестмънт" и съответно няма представител в управлението на дружеството.  

Темата обаче е подета с видимо одобрение от група медии и дълги месеци е използвана от тях в опитите им за дискредитиране на "Техномаркет". Осигурена е и постоянна медийна трибуна на представителя на "Ийст Болкан Пропъртис" американецът Майкъл Юлер, който прави пресконференции, пише до чуждестранни посолства и твърди, че депутатът Делян Пеевски (който към онзи момент е краен собственик на "Техномаркет") едва ли не ограбва добросъвестен чуждестранен инвеститор в лицето на "Глориент Инвестмънт", тъй като "Техномаркет" не плащало уговорените наеми.

От "Техномаркет" също не остават длъжни. Медийни публикации в защита на дружеството  лансират тезите им, че "Глориент Инвестмънт" е извършило фиктивна покупка на магазините и че сделките, както и последващите наеми, са увредили интересите на "Техномаркет", тъй  както дружеството е било източвано в продължение на близо десет години към офшорната компания на бившите акционери Китов и Кусев.  

Тъй като съдебните заседания по делата са открити, стига се дотам, че след всяко от тях ангажираните медии пространно възпроизвеждат случилото се в съдебната зала, със съответните интерпретации и внушения. Очевидно обаче този медиен натиск не дава особен резултат, защото първите постановени решения по спора – на Благоевградския и на Русенския окръжен съд, ясно показват, че съдът се води от вътрешното си убеждение, а не от медийни публикации, и преценява доказателствата и становищата на страните, през призмата на процесуалния и материалния закон. Значителната фактическа и правна сложност на казуса доведе до ситуацията, едното от тези решения да е в полза на "Техномаркет" (това на ОС- Благоевград), а другото в полза на "Глориент Инвестмънт" (на ОС - Русе). Съдебният акт на съдия Владимир Ковачев от Благоевградския окръжен съд, който уважава иска на "Техномаркет" и обявява за нищожен договора за продажба, се отличава със стил, цитиране на римски сентенции и ярък изказ, които за съжаление все по-рядко се срещат сред магистратите.  

Развръзката

По информация на "Правен свят", преговорите за споразумение между "Техномаркет" и "Глориент Инвестмънт" са стартирали още през пролетта на тази година, като особено интензивни са били в началото на новия съдебен сезон. Макар страните да отказват официална информация относно параметрите на договорката, адвокатските кантори "Гугушев и партньори", "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" и "Пенков, Марков и партньори",  (защитаващи "Глориент Инвестмънт") и "Авиора Консулт" (защитаваща "Техномаркет") несъмнено са изиграли съществена роля при постигането на извънсъдебното разрешаване на спора.

Източници от адвокатските среди посочват, че основната заслуга, за да се стигне до споразумение, е на адвокатска кантора "Гугушев и партньори", начело с адвокат Стефан Гугушев и на адвокатите от консултантско дружество "Авиора Консулт" - Александър Ангелов и Гено Андреев, а проверка на редакцията в имотния регистър и в деловодствата на съдилищата показва, че споразумението е включвало прехвърляне на собствеността върху 4 магазина – в Благоевград, Русе, Севлиево и Пловдив в полза на "Техномаркет", отказ от всички заведени искове, независимо от това кой е ищец, както и отказ от разноските по делата. Това означава, че при преговорите страните са направили сериозни взаимни отстъпки от първоначалните си искания, включително и от претенцията на "Глориент Инвестмънт" за дължими наеми. Вероятно при уреждането на спора е взет предвид анализът на постановените до момента съдебни решения, разкриващи равни шансове за успех към този момент и на двете страни, както и сериозните съдебни разноски за воденето на делата.

Макар превърналият се в истинска сага ожесточен търговски спор между "Техномаркет" и "Глориент Инвестмънт", за изненада на мнозина, да приключи благополучно и извънсъдебно, изводите, които могат да бъдат направени от него, със сигурност не са еднозначни. Още по-малко за медийната среда и използването на медиите в опит за предрешаване на един юридически спор. Извинение, разбира се, едва ли ще бъде поднесено някому, но знаковото послание в случая е, че за хората, прилагащи закона от двете страни в съдебната зала – зад съдийската маса и на адвокатските банки, безпристрастността на магистратите и професионализмът и отговорността на адвокатите към интересите на клиента, трябва да са над всичко.

Търговският спор между "Техномаркет" и "Глориент Инвестмънт", довел до повече от 100 съдебни дела и още много съдебно-изпълнителни и обезпечителни производства, заведени в цялата страна, ангажирал труда на десетки адвокати от водещи адвокатски кантори, обект на множество публикации в печатни и електронни медии и завършил с извънсъдебно споразумение, договорено в интензивни и продължителни преговори, несъмнено се нарежда сред най-сложните и интересни от фактическа и правна страна съдебни казуси през последните години. 

Милош Крушчич
01:30 | 06 Юли 2020 г.

Милош Крушчич пред Канал 3: Футболистите плакаха з...

01:30 | 06 Юли 2020 г.
В ексклузивно интервю за Канал 3, бившият треньор на ЦСКА Милош Крушчич опроверга слуховете, че е щял да бъде заменен на поста си от Стам...
21:52 | 05 Юли 2020 г.

Отложиха отварянето на Тадж Махал заради огромния ...

21:52 | 05 Юли 2020 г.
Откриването на индийския паметник на културата Тадж Махал беше отложено поради нарастване на случаите на коронавирус в района.  ...
21:25 | 05 Юли 2020 г.

Расте броят на починалите в Италия

21:25 | 05 Юли 2020 г.
Броят на починалите от последствията от COVID-19 в Италия се увеличи за едно денонощие със 7 души. Това е една от най-ниските стойности н...
21:05 | 05 Юли 2020 г.

Д-р Мартин Табаков: Спецификата при Тръмп е, че то...

21:05 | 05 Юли 2020 г.
Интересът, който го има по отношение на изборите за президент на САЩ не е аналогичен с изборите в Китай и Русия, тъй като там ние знаем к...
20:56 | 05 Юли 2020 г.

Болният от COVID-19 абитуриент в Търново заразил б...

20:56 | 05 Юли 2020 г.
В Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново има епидемично огнище на Covid-19, съобщиха от Регионалната здравна инспекция...
COVID-19
20:51 | 05 Юли 2020 г.

СЗО: Заразените с COVID-19 в света повече от 11 ми...

20:51 | 05 Юли 2020 г.
Броят на регистрираните случаи на коронавирус в света се увеличиха с повече от 203 000 през последното денонощие, с което общата численос...

гледай на живо

06.07.2020
 • в момента
  Повторения
 • 07:00
  Всяка сутрин
 • 09:00
  Новини
 • 09:15
  Пулс