Бисер Петков: С председателя на КРИБ Домусчиев ще се срещнем на 2 май следобед (ВИДЕО)

Социалният министър отговаря на зрителски въпроси в предаването "Беновска пита"

Бисер Петков
Източник: Канал 3

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, в разговор с Илиана Беновска в предаването "Беновска пита" по Канал 3 и "Радио К2", отговаря на зрителски и слушателски въпроси:

Помощите за майките студентки.

Водещата Илиана Беновска посрещна своя гост в студиото и зададе първия зрителски въпрос: „Защо спряхте помощите за майките студентки и ги направихте така, че само ромките да могат да се възползват, защото ако някога си работил, то вече не можеш да се възползваш от тази помощ? Единствените, които раждат и никога не са работили, са от малцинствата или са работили на черно. Всяка жена, след като стане майка, вече е в неравностойно положение и не е предпочитана от работодателите, защото не може да остава допълнително, не може да работи в събота и неделя и трябва да си води детето, ако е успяла да се дореди до ясла или детска градина и ако се разболее то, тя трябва да вземе болнични. Образованието може да е нейно ключово предимство и да й помогне да се реализира на пазара на труда след майчинството, но това вече не се стимулира от държавата. Има ли планове за стимулиране на раждаемостта и каква е политиката за многодетните майки?“.

Бисер Петков започна своя отговор с уточнението, че тази помощ за отглеждане на дете в семейна среда от майка, респективно осиновителка студентка не е спряна, тя продължава да е регламентирана в член 8.2 от Закона за семейните помощи. Той продължи, че през 2015 г. са били направени някои промени по отношение на нейното получаване, като са били завишени изискванията. Това се е случило, защото в първите няколко години след въвеждането й през 2011 г. са били отбелязани злоупотреби, като формално записване за изучаване на висше образование с цел еднократното получаване на тази помощ и след това непродължаване на образованието. Социалният министър обясни, че това е целева помощ, която няма за цел да увеличи броя на следващите, а да компенсира липсата на друга защитна система за майките, които учат и трябва да отглеждат деца. В общия случай за осигурените лица това е обезщетението за отглеждане на малко дете, но поради това, че майките нямат осигурителен стаж те нямат право на това обезщетение. Затова е била въведена и въпросната помощ. „Така че помощта продължава да се отпуска, за миналата година общият брой на изплатените помощи е малко над 900 случая. Разбира се те са много по-малко от изплатените преди промените. Това показва, че мярката действа, тоест помощта отива наистина при майки студентки, които и учат, и раждат и отглеждат деца, това е нейното предназначение. Нейният размер е 2880 лева, става дума за еднократна помощ. Тя се определя със Закона за бюджета всяка година и новото е, че тя се изплаща двукратно на две части. Първата част е когато майката се запише, а вторият е при завършен семестър или завършено висше образование!“, обясни социалният министър.

Вдовишките пенсии. 

Водещата постави втория въпрос: „Докога в България ще се изплащат едва 26,5% вдовишки пенсии, в Европа те са от 40% до 70%? Няма такава държава, която не уважава вдовците! Премиерът Борисов ни обеща корекции?“. Бисер Петков направи уточнението, че тук не става дума за пенсия, а за добавка от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Позната е и с наименованието вдовишка добавка, това са 26,5% от пенсията на починалия съпруг или съпруга на които има право преживелия съпруг или съпруга. Около 740 000 български пенсионери получават тази вдовишка добавка.

Бисер Петков подчерта, че процентите, за които говори зрителят или слушателят, са по отношение на наследствените пенсии, но те са друга категория, регламентирани са в КСО. Един от получателите на наследствени пенсии е преживелият съпруг или съпруга, заедно с децата, които са непълнолетни или учат и съответно в някои случаи и родителите на починалото осигурено лице. „Като искам да подчертая, че размерът на наследствената пенсия когато наследникът е един е съответно 50% от пенсията, която е определена съответно на пенсионера, а ако са двама наследници е 75%, при трима и повече 100%. Така че тук е важна разликата, в единия случай става дума за добавка от пенсията на починалия съпруг или съпруга, а процентите, за които се споменава във въпроса, са всъщност за наследствените пенсии! Всъщност преживелият съпруг или съпруга има право на наследствена пенсия от своя съпруг 5 години преди навършване на пенсионна възраст или ако е неработоспособен!“, обясни социалният министър. Той добави, че размерът на вдовишката добавка е бил повишен от 20% на 25,6% и в КСО са били разписани следващи стъпки за нейното повишение. Впоследствие обаче тези норми са били отменени и размерът е останал 26,5%.

Ще има ли ново издание на Наръчник за пенсионера? 

„Следващият интересен въпрос за пенсионерите, Вашият предшественик Ивайло Калфин беше издал един Наръчник за пенсионера, не знам дали сте видял екземпляр от него. Хората се интересуват предстои ли осъвременяване и преиздаването му, като го квалифицират като много полезна книга?“, зададе следващия зрителски въпрос водещата Илиана Беновска. Бисер Петков отговори, че се радва да чуе тази оценка и обясни, че в неговата подготовка е участвал на предишната си длъжност в НСИ. Този наръчник е излязъл в края на 2015 г., когато са влезли в сила големите промени в КСО, свързани с плавното нарастване на възрастта за пенсиониране и изискуемия осигурителен стаж. Той е би съставен след допитване, проведено от „24 часа”. „Този въпрос, поставен от Ваш зрител, ме мотивира да се поинтересувам, да вляза във връзка с издателите, може би да осъвременим, да допълним въпросите и отговорите, които се съдържат в този наръчник, още повече, че от началото на 2019 г. влизат в сила някои други промени в пенсионното законодателство, така че подобен тип издания явно са полезни, имат своята читателска аудитория и следва да бъдат издавани и актуализирани!“, заяви социалният министър.

„Накрая трябваше да Ви попитам каква обща инициатива можем да направим „Канал 3“, „Радио К2“ и МТСП, но може би това може да бъде една обща кратка инициатива да направим сега ние допитването до пенсионерите, какво ги интересува, за да го добавите към преиздаването на тази книга, съгласен ли сте?“, предложи водещата Илиана Беновска. Събеседникът й се съгласи, той отбеляза, че това може да бъде обсъдено, защото всичко, което ще повиши информираността на пенсионерите за техните права, е полезно.

Борбата с трудовите злополуки.

„КНСБ традиционно отбеляза преди няколко дни Международния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място, както и паметта на трудещите се в целия свят, които са загубили живота си вследствие на трудови злополуки или професионални болести и излезе с една статистика, предполагам, че сте я видели, според данни на КНСБ злополуките в България, включително и тези, завършили със смъртен случай, продължават да растат с обезпокоителни темпове. Кои са най-опасните сектори за работа в национален и международен мащаб и какви мерки трябва да се предприемат, за да бъде защитен животът и работното място на хората и тяхното здраве!“, постави водещата Илиана Беновска следващия въпрос. Бисер Петков заяви, че един от най-тягостните моменти в неговата работа е когато се получи известие за трудова злополука със смъртен изход. Той продължи, че за съжаление през миналата година има известно повишаване на броя на трудовите злополуки – 79 са трудовите злополуки на работното място със смъртен изход. В повечето случаи става дума за млади и трудоспособни хора, които оставят семейства и деца. „Това наистина е тягостно и всички, заедно с работодатели, синдикати, контролни органи обединяваме усилия да се подобряват условията на работа и съответно да се намалява броя на злополуките!“, категоричен беше социалният министър.

Бисер Петков обясни, че когато интерпретираме данните трябва да вземем под внимание каква е степента на икономическата активност, защото когато икономиката се развива, тогава броят на осигурените лица е по-голям, а повишаването на броя на трудовите злополуки е в корелация с това. „Едва ли е успокоително, но коефициентът на честота, който измерва броя на трудовите злополуки спрямо общия брой на осигурените лица намалява!“, добави той. Отраслите с най-голям брой трудови злополуки са добивната промишленост и строителството. Затова и усилията на Инспекцията по труда са насочени към действен контрол върху работодателите, за да се подобряват условията за труд и да се спазват мерките за безопасност. Тук отговорността е и на самите работници. Социалният министър добави, че през миналата година Главна инспекция по труда е провела кампания по отношение на безопасните условия на труд в строителството и тя е дала резултат – през миналата година в този сектор за първи път има намаляване на броя на трудовите злополуки.

Предстоящата му среща с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

„В миналото предаване, в което се уговорихме да направим тези въпроси и отговори, Вие се срещнахте с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, сега споменахте работодателите, той е председател на най-голямата работодателска организация. Зрители и слушатели питат – Вие уговорихте среща с Кирил Домусчиев, защото той тогава изрази критики срещу Вас, че не сте социалният министър, в който той разпознава своя министър, срещнахте ли се с него, както се бяхте уговорили тогава тук в ефир и какви са резултатите от тази среща? И ако не – кога я планирате и какво планирате да говорите?“, попита водещата Илиана Беновска. Бисер Петков отговори, че поради натоварената програма на председателя на КРИБ тази среща все още не се е състояла, но предстои да бъде проведена през идната седмица. Тя вече е потвърдена. „Ще оповестите ли резултатите после, както обещахте, на пресконференция двамата?“, продължи водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че това не е прецедент, а е част от работата на социалния министър да води този социален диалог. Това се прави регулярно чрез срещи в МТСП. Социалният министър уточни, че вероятно срещата ще се състои след 1-ви май, вероятно на 2-ри, но със сигурност ще се състои.

   „Радвам се, че нещата вървят към осъществяване на такава среща и виждате какъв голям интерес е предизвикало това сред слушателите и зрителите, те иска да видят резултата от ефективността на разговорите между работодатели и социалния министър!”, отбеляза водещата Илиана Беновска.

Преквалификацията на работещите.

„И още един въпрос по гореща тема, в патримониума на Вашето министерство е преквалификацията на работещите, бих казала от средното поколение, които по някаква причина трябва да сменят своята професия. Какво реално правите, г-н министър или само ни заблуждавате с това, че уж изпълнявате преквалификация – цитирам буквално въпроса?”, попита водещата Илиана Беновска. Бисер Петков отговори, че се надява резултатите да се усещат и от бенефициентите, от хората, към които са адресирани. „Хубаво е, че ги нарекохте хора, а не бенефициенти!”, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че така се наричат в многото процедури и мерки, които имат за цел заетост, квалификация и преквалификация, защото обикновено схемите и процедурите по ОП „Развитие на човешките ресурси” имат за цел както заетост, така и повишаване на квалификацията. Той продължи, че текущите процедури по оперативната програма имат общ бюджет от 450 милиона лева. На въпроса на водещата това много или малко е, социалният министър отговори, че според него сумата не е малка. Става дума за няколко процедури, които са насочени както към повишаване на квалификацията и придобиване на базови компетентности както на заети лица, така и на безработни. Предстоят нови схеми. През третото тримесечие на настоящата година стартира операция „Умения”, която е с бюджет 30 милиона лева. Тя има за цел подкрепа за работодателите, които да инвестират както в повишаване квалификацията на своите работници и служители, така и да наемат безработни лица и да ги обучават. Тя осигурява субсидирана заетост до 24 месеца, както и еднократна финансова помощ от 6 месеца, ако съответното безработно лице, което е наето, продължава да работи. Това е стимул за устойчивост на заетостта. „Тук малко изпреварих събитията, но съм сигурен, че през месец май на заседанието на Комитета за наблюдение на оперативната програма тази нова схема ще бъде утвърдена и ще може да стартира през есента на тази година!”, изрази своята надежда социалният министър. Той добави, че има още 7 или 8 текущи схеми, като ваучери за обучение на наети лица, обучение на наети лица, което се осъществява от самите работодатели. Има две схеми, които са насочени към младежка заетост и повишаване на квалификацията на младежите.

Бисер Петков обясни, че на последната среща на социалните министри в София е било заявено, че ученето през целия живот става императив, защото динамиката е много голяма по отношение на професиите, които много често се сменят. Кариерните преходи стават нещо обичайно и затова хората трябва непрекъснато да повишават своята квалификация, да придобиват нови умения, за да бъдат адекватни на изискванията на пазара на труда.

Концепцията на МТСП за изплащането на пенсиите от втория стълб.

"Каква е концепцията на МТСП за изплащането на пенсиите от втория стълб? Това е доста потребителска тема, не знам дали ще се съгласите с това определение, което засяга всички, родени след края на 1959 г. Какви са основните пенсионни плащания, които се предлагат, ще може ли пенсиите от частните фондове да се наследяват?”, постави следващия кръг зрителски въпроси водещата Илиана Беновска. Бисер Петков каза, че темата наистина е важна, защото има отношение към бъдещия пенсионен доход на всички българи, родени след 1959 г., които са задължени да се осигуряват допълнително в универсалните пенсионни фондове. Първите пенсионери от тези фондове се очакват през 2021 г. МТСП продължава своята работа по изготвянето на концепция, която да регламентира фазата на изплащане от втория стълб. Концепцията, която е публикувана преди 2 седмици за обществено обсъждане, е разработена с участието на социалните партньори, на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, участват и експерти от КФН и НОИ. Предлагат се различни пенсионни продукти, от които при определени ограничения лицата да избират. Концепцията предвижда като запазване на основен пенсионен продукт допълнителната пожизнена пенсия. Така е регламентирано и в настоящето законодателство, само че в концепцията се предлага освен чистата пожизнена пенсия да има възможност пенсионерите да избират продукт, който дава възможност техните наследници да наследят изплащането в случай, че пенсионерът почине. Това са пожизнени пенсии с гарантират срок на получаване, тоест в рамките на определен период от време, който ще се избира от пенсионера, при негова смърт плащането продължава до изтичането на този гарантиран период към неговите наследници. „По този начин се тушира този проблем, който текущото законодателство има, че при чистата пожизнена пенсия, тя е пожизнена, но ако лицето почине по-рано, съответно плащането се преустановява. Новото в концепцията е съобразено с това, че при първите пенсионери размерите на плащанията вероятно няма да са големи, за да им гарантират получаването на пожизнена пенсия. Предлага се тя да се плаща в случаите, когато изчисленият размер е над 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но в останалите случаи се предлага така нареченото програмирано теглене, тоест индивидуалната партида се запазва и това, което е натрупано във времето на акумулационния период, започва по един програмиран, структуриран начин да се тегли. Съответно този продукт дава по-голяма гъвкавост и гарантира наследяване на средставата, защото остатъкът от средствата по индивидуалната партида, когато пенсионерът почине, са право на неговите наследници!”, обясни министърът на труда и социалната политика.

Намаляването на лимитите на социалните помощи за купуване на медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания.

„Последен въпрос, той се отнася до драстичното намаляване на лимитите на социалните помощи за купуване на медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания. Тези цени не са променяни от 20 години, намаляването им ще доведе до доплащания ни хората с увреждания. Помощта за закупуването на слухов апарат ще се намали от 406 на 170 лева, а в Европа субсидиите за закупуването например на слухов апарат, казва нашият зрител или слушател, са между 350 и 1000 евро! Въпросът се отнася и до инвалидни колички, столове и т.н.!”, попита водещата Илиана Беновска. Бисер Петков обясни, че МС на по-предишното си заседание е приел промени в правилника за прилагането на Закона за интеграцията на хората с увреждания. Тези изменения са свързани с реда за изплащане на целевите помощи за медицински изделия, помощни средства и съоръжения, като целта е плащането да не става на ръка, а да се изплаща на доставчиците на медицинските изделия. По този начин се гарантира, че отпуснатите средства са използвани по предназначение, контролът се завишава, както и се добавят към приложение 7 още 3 нови позиции. Това са инвалидни колички за деца, детски рингови инвалидни колички и така наречения вертикализатор за деца, страдащи от церебрална парализа. Тези промени влизат в сила от 1-ви юли, като се променя и лимитната заповед, която определя размерите на целевата помощ по съответните позиции. Тази заповед е на министъра на труда и социалната политика и се съгласува с министъра на финансите и министъра на икономиката. Заповедта е в процес на подготовка. “Тоест това, което се споменава, е бих казал едностранчиво, защото в предложението се съдържат както предложения за увеличаване на размерите на целевата помощ за някои изделия и помощни средства, а за някои позиции се предлага намаление. По отношение на трите нови изделия се предлагат едни по-значителни размери на целевата помощ!”, заяви социалният министър.

Подарената тениска на госта и финални думи.

„Може би трябва да правим на месец или два едно по-дълго такова предаване, по един час да отделим, за да отговорите на всички въпроси!”, предложи водещата Илиана Беновска. Социалният министър отговори, че е готов да изпрати писмен отговор на въпросите, на които не е успял да отговори. Водещата подари на своя гост клубната тениска и попита: „Последен въпрос, той е малко ироничен – кога ще ни излъжете за пореден път, че ще ни увеличавате доходите и пенсиите?”. „Аз казвам само неща, които мога да изпълня!”, отговори Бисер Петков с което завърши своето участие в предаването “Беновска пита” по „Радио К2” и „Канал 3” на 29 април 2018 година.

16:15 | 09 Юли 2020 г.

Фандъкова разпореди засилен контрол на мерките сре...

16:15 | 09 Юли 2020 г.
Кметът на София Йорданка Фандъкова възложи засилен контрол за спазването на въведените противоепидемични мерките на обществени места с це...
Пари
16:12 | 09 Юли 2020 г.

Арестуваха двама изнудвачи от Свищов, обрали близо...

16:12 | 09 Юли 2020 г.
Днес, 09.07.2020 г., прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност обвиняемите Георги Б. и Йордан Й.&nbs...
Ваня Клечерова
16:03 | 09 Юли 2020 г.

Ваня Клечерова: Само чрез езика ние можем да предс...

16:03 | 09 Юли 2020 г.
Миграцията не е непременно нещо лошо, както през последните години се опитват едни или други хора да ни убедят. Светът познава миграцията...
Росен Желязков
15:54 | 09 Юли 2020 г.

България ще заведе дело пред Съда на ЕС заради пак...

15:54 | 09 Юли 2020 г.
Европарламентът окончателно прие на второ четене пакета „Мобилност”. Отхвърлени бяха всички внесени предложения за изменения....
15:50 | 09 Юли 2020 г.

Отбелязваме 170 години от рождението на Иван Вазов...

15:50 | 09 Юли 2020 г.
На 9 юли отбелязваме 170 години от рождението на Иван Вазов. В рубриката „Изкуство по време на пандемия“ ви пренасяме в родни...
15:24 | 09 Юли 2020 г.

Съборът на БСП на Бузлуджа бе част от обсъдените т...

15:24 | 09 Юли 2020 г.
На заседание на Областния кризисен щаб заместник-кметът на Община Казанлък по социалните дейности Ахмед Мехмед постави въпроса дали ще бъ...

гледай на живо

09.07.2020
 • в момента
  Новини
 • 16:30
  Кухнята на Звездев
 • 17:00
  Новини
 • 17:20
  Патарински LIVE