Теменужка Петкова: Ще отговоря на Сидеров за златната концесия в Челопеч, ако ме попита (Видео)

В областта на енергетиката – за България Русия е стратегически партньор, това не е случайно

Теменужка Петкова: Ще отговоря на Сидеров за златната концесия в Челопеч, ако ме попита
Източник: Канал 3

Теменужка Петкова: Ще отговоря на Сидеров за златната концесия в Челопеч, ако ме попита

Интервю на Илиана Беновска за предаването "Беновска пита" по Канал 3. и К2.

Илиана Беновска: Правим този запис в петък, 27 юли, и ще го излъчим в днешното издание на „Беновска пита”. Г-жо Петкова, благодаря Ви за това, че приехте поканата за участие в „Беновска пита”! Озаглавих шеговито нашия разговор – „България – накъде, към река Москва или към река Потомак (река, която преминава през столицата на САЩ Вашингтон – бел. авт.) ?”, в енергетиката имам предвид.

Теменужка Петкова: В енергетиката и не само в енергетиката – България трябва да върви в посоката, която следват нейните национални интереси! Аз мисля, че в областта на енергетиката правителството работи изключително целенасочено и следва именно тази линия. Така че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, разбира се изцяло съобразени с интересите на нашето европейско семейство, но преди всичко трябва да направим това, което е най-добро за България!

Илиана Беновска: Сега ще минем към конкретните теми, но искам да Ви попитам – как според Вас се развиват отношенията между коалиционните партньори ГЕРБ и Обединени патриоти? Това влияе ли на енергетиката и модерната напоследък тема между Волен Сидеров и Валери Симеонов – концесията на Дънди (канадската компания Дънди прешъс металс – бел. авт.), златната концесия в Челопеч? Зададе се парламентарен въпрос от трибуната, от страна на Волен Сидеров, към вицепремиера Симеонов, който обаче му каза, че концесиите от този вид са в патримониума на вицепремиера Томислав Дончев и на Вас като министър на енергетиката. Вие можете ли да дадете отговор защо Валери Симеонов не отговори и второ – отговор на въпроса на Волен Сидеров какво се случва с тази концесия?

Теменужка Петкова: Първо, по отношение на коалицията, аз мисля, че за всички стана ясно по безспорен начин, още в рамките на вчерашния ден, че коалицията е стабилна, управлението е стабилно, правителството работи на пълни обороти, имаме подкрепата и на българския парламент! Така че сме се концентрирали върху изключително важните задачи, които стоят пред нас. Що се отнася до въпроса, който г-н Сидеров е поставил към г-н Валери Симеонов, да, наистина законодателството, свързано с подземните богатства, е в обхвата на Министерството на енергетиката. Що се отнася до конкретната концесия на Дънди – тя е концесия, която знаете, че като концесионен договор е сключена още далечната 1999 година. Условията в рамките на този концесионен договор са такива, каквито тогава законодателството е предвиждало. Същото се отнася и по отношение на концесионните възнаграждения, които този концесионер трябва да плаща. Аз съм имала възможност и в рамките на предишния управленски мандат да отговоря на подобни въпроси по отношение на тази концесия. Разбира се готова съм да отговоря отново на поставените въпроси, тъй като тя има голям обществен отзвук, знам, че вълнува много хора, темата е важна. Това, което мога да кажа е, че от началото на концесионния договор до настоящия момент – от тази концесия са постъпили над 128 милиона лева!

Илиана Беновска: В същото време обаче Волен Сидеров твърди, че концесионерите печелят в пъти повече, десетки пъти може би повече!

Теменужка Петкова: Концесионното възнаграждение се определя съгласно една специална наредба. Тази наредба е приета с постановление на Министерски съвет от 1999 година. Цените, по отношение на тези концесионни възнаграждения, са пряко свързани с цените на Лондонската метална борса. Разбира се пак акцентирам върху това, че съм готова да дам отговор на всички тези въпроси, да представя цялата информация, налична в Министерството на енергетиката.

Илиана Беновска: От тука аз сякаш схванах намека, че може би Волен Сидеров ще иска преразглеждане, поне преглед по реда на надзора, ако мога така да се изразя, на всички други останали концесии за подземните богатства. Вие имате ли поглед какво се случва? Има ли нужда от санкции някъде?

Теменужка Петкова: Вижте, нормативната уредба в областта на подземните богатства предвиждаше допреди няколко години, до 2011 г., до създаването на единния орган, този тип подземни богатства да се предоставят от различни министерства. В това число Министерство на околната среда и водите е предоставяло една част от тези концесии, Министерство на регионалното развитие също е предоставяло такъв тип концесии, Министерство на икономиката и енергетиката (двата ресора са били обединени в едно министерство до 2014 г. – бел. авт.). Безспорно има такива концесии, които са сключвани като договори назад във времето. Те са сключени съобразно тогава действащото законодателство. Със сигурност настоящата нормативна уредба, настоящото транспониране на европейски директиви в областта на минералносуровинната индустрия, води до промяна в цялата тази база. Съвсем скоро предстои да бъдат внесени промени в Закона за подземните богатства, аз се надявам да се случи през есента. Разбира се ние ще обсъдим всички тези промени с колегите от бранша, с народните представители. Така че, ако е налице необходимост от промяна на законодателството в конкретни области, които ние сме идентифицирали като такива, по отношение на които може да се направи определена промяна, определено подобрение, така че да бъде защитен в максимална степен националният интерес, разбира се те ще бъдат направени!

Илиана Беновска: Но вероятно тези промени ще бъдат направени не с обратна сила, както стана в случая със Закона за приватизация, нали така?

Теменужка Петкова: По принцип няма как да имат ретроактивно действие, такъв тип промени, още повече тук става въпрос за инвестиции, става въпрос за ресурс, който до този момент е вложен. Разбира се целта на нашето правителство е да запазим интереса на тези инвеститори, да се запази размерът на инвестициите, защото тези инвестиции са свързани с голям брой лица, които работят в тези предприятия. Така че всичко онова, което бъде постигнато като договореност, като възможни промени в закона, разбира се трябва да бъде съобразено и с това – да бъдат защитени интересите на инвеститорите и от друга страна – да бъде защитен в максимална степен общественият интерес!

Илиана Беновска: Но едно последно изречение за Челопеч – златната концесия на Дънди прешъс буди периодично интерес и публични дебати, и различни становища! Вие ще си направите ли труда да информирате Волен Сидеров, пък защо не и нас, медиите, и обществото – какво точно се прави по тази концесия и има ли наистина прекомерно обогатяване от страна на концесионера за сметка на това, което бихме могли ние да добиваме, като държава, ако не бяхме дали тази концесия?

Теменужка Петкова: Аз като министър съм длъжна да отговоря на всеки един въпрос!

Илиана Беновска: Но няма такъв зададен към Вас?

Теменужка Петкова: Да, когато ми бъде поставен от страна на народните представители, на нашите коалиционни партньори, разбира се ще предоставя цялата необходима информация, ще запозная всеки един от колегите с информацията, която е налична в Министерството на енергетиката. Няма нищо тайно в цялата тази база данни, нещо повече – Националният регистър на концесионните договори е публичен, всяка една заинтересована страна би могла да види какво се съдържа в него. Аз мисля, че няма такъв проблем! Не знам до колко биха могли да бъдат публично оповестени – търговска тайна или някакви други информации, които са определени като класифицирани, ако има такива в рамките на договора.

Илиана Беновска: Тоест Волен Сидеров, ако се обърне към Вас по съответния ред, с въпрос в Народното събрание или пък писмено, Вие ще отговорите?

Теменужка Петкова: Разбира се, аз съм длъжна да отговоря на всеки един въпрос и на всяка една информация, която народните представители искат да бъде проверена и да им стане известна! Аз съм длъжна да го направя и ще го направя!

Илиана Беновска: Сякаш скритият намек беше, от страна на Волен Сидеров, че Валери Симеонов има някакви интереси в тази концесия! Вие имате ли поглед дали е така?

Теменужка Петкова: Не, не бих казала, не са ми известни, няма индикации да има подобни неща! Това е концесия, която, както вече споменах, води своето начало от 1999 година. Всички клаузи в този договор са ясно определени още тогава. Възнаграждението е ясно определено, съответно неговият ред за определяне. Така че не бих казала, такива неща няма!

Илиана Беновска: Да, ясно! Добре, връщам се отново към началото – колко е дълъг пътят за връщане на България към Москва, ако мога образно да го кажа? Какво се случва с АЕЦ „Белене”? Какво се случва с удължаването на живота на блоковете на АЕЦ „Козлодуй”? Какво пък ще се случи, това е малко косвен въпрос, по Турски поток, защото очевидно засега Южен поток няма да се промени?

Теменужка Петкова: В областта на енергетиката – за България Русия е стратегически партньор, това не е случайно! Както знаете по отношение на доставките на природен газ на този етап ние имаме един-единствен източник за доставка на природен газ и това е руският природен газ! Разбира се ние работим много упорито в посока диверсификация, тъй като това е гаранция за сигурност на доставките, гаранция за конкурентни цени. По отношение на ядрената енергетика също имаме дългогодишно сътрудничество, повече от 40 години ние работим заедно с нашите руски партньори в областта на ядрената енергетика. Знаете съвсем скоро, преди броени дни, всъщност беше връчен протоколът, беше връчена цялата документация, свързана с удължаването на живота на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” с още до 30 години! Миналата година удължихме живота на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” със същия срок! Получихме и десет годишни лицензи от Агенцията за ядрено регулиране! Това, което се случи, благодарение на нашето изключително добро сътрудничество с партньорите ни от „Росатом”, е, че ние успяхме да гарантираме работата на централата в следващите години. Това е централата, която осигурява енергия на достъпни цени, която доставя енергия, която е чиста енергия!

Илиана Беновска: Да де, но докато ние удължаваме живота на реакторите в АЕЦ „Козлодуй” – Русия строи атомна централа в Турция, и то съвсем близо до нашата граница, а няма индикации за проявен интерес към АЕЦ „Белене”!

Теменужка Петкова: Напротив, нашите руски колеги многократно заявяват, че те приветстват решението на българския парламент, съответно на българското правителство, за връщане към това да се търси възможност за реализация на проекта АЕЦ „Белене”! Онзи ден, в рамките на пресконференцията, която даде г-н Комаров, първият заместник-генерален директор на „Росатом”, той отново подчерта, че ще помагат на България по всякакъв начин, така че проектът да бъде реализиран! Знаете, че предстои да бъде даден старт на процедура за избор на стратегически инвеститор. До края на октомври трябва да бъде подготвена процедурата и трябва да бъде предложена структурата на проекта. Така че в настоящия момент – ние тук, в министерството, работим в тази посока и когато процедурата бъде обявена, с ясни критерии, прозрачна, публична процедура, тогава ще бъде момента, в който ще видим кои наши потенциални партньори биха заявили интерес към участие в този проект.

Илиана Беновска: Говореше се много пъти и очакванията ни са големи към китайски стратегически инвеститор, обаче остана открит въпросът на срещата „16+1”, на Централна и Източна Европа – Китай. Дали Китай би инвестирал в атомна централа в България без държавна гаранция?

Теменужка Петкова: Този въпрос беше обсъден на най-високо ниво, на срещата между премиера Борисов и премиера на Китай. От наша страна – премиерът представи нашата визия за възможността за реализация на този проект, съответно ясните условия, които и българският парламент определи, именно реализация на проекта на пазарна основа, без предоставяне на държавни гаранции, без сключване на дългосрочен договор за изкупуване на електрическата енергия от страна на българската държава. От страна на китайския премиер беше потвърден и препотвърден интереса, който до този момент „Си Ен Си”, най-голямата държавна ядрена компания в Китай, засвидетелства по отношение на този проект. В последствие представител именно на „Си Ен Си”, в рамките на същия ден отбеляза, че те ще участват в процедурата за избор на стратегически инвеститор, при условията, които българската държава е определила. Така че аз смятам – тепърва предстои да разберем доколко реален, доколко наистина голям е интереса, който китайските партньори заявяват до този момент към реализация на проекта „Белене”.

Илиана Беновска: А как ще коментирате това, че Комисията за защита на конкуренцията прецени, че Инерком не би бил качествен инвеститор за ЧЕЗ?

Теменужка Петкова: Комисията за защита на конкуренцията е компетентният орган в нашата страна, когато става въпрос за концентрация по отношение на пазара, когато става въпрос за антимонополното законодателство в нашата страна. Така че решението на Комисията за защита на конкуренцията е решение на компетентния орган. Всички ние трябва да се съобразим с него!

Илиана Беновска: И това какво означава, че за ЧЕЗ, евентуално, ако това решение влезе в сила след обжалване, трябва да се появи нов потенциален купувач, така ли?

Теменужка Петкова: Тук е въпрос и на законодателството на чешката държава, тъй като Вие знаете, че тази процедура се провежда по условията и при реда на чешкото законодателство.

Илиана Беновска: Да, скритият ми въпрос ще го задам по-явно – дали България ще си промени позицията, дали няма да прояви желание да придобие обратно държавата ЧЕЗ, както социалистите настояват?

Теменужка Петкова: Интересно е това настояване на колегите от Българската социалистическа партия, защото през 2003 г. правителството, което взе решение за приватизация на електроразпределителните предприятия, включваше в своя състав, доколкото си спомням и ако не ме лъже паметта, а аз имам добра памет, участваха и колеги от Българската социалистическа партия! Така че те би трябвало да знаят какви са били мотивите им. Има специална стратегия, която е приета от правителството, тази стратегия е одобрена от българския парламент. В нея много ясно са посочени мотивите, поради които държавата решава да напусне участието си в тези електроразпределителни предприятия и да се откаже от участие в ЕРП-тата, съответно да ги раздържави. Сега да се връщаме обратно в тази посока – според мен не е обосновано! Нещо повече, ако държавата се върне в ЧЕЗ – какво остава за другите две електроразпределителни предприятия? Как биха се почувствали българските граждани, които живеят на територията и ползват услугите на другите две електроразпределителни предприятия? Така че мисля, че това е малко пресилено като желание, но разбира се всеки е свободен да изразява това, което смята за важно и правилно за него!

Илиана Беновска: И един въпрос свързан с програмата на правителството – Вие знаете, че една от централните теми на ГЕРБ и на коалицията с Обединени патриоти е образованието. „Радио К2” и „Канал 3” ще започнат в „Беновска пита” една кампания за показване привлекателните страни на професионалното и дуалното образование. Разглеждах, така, във Вашия ресор има много възможности, има и гимназии, в които се преподават подобни профили. Къде биха могли учениците на практика да се учат, за да придобиват този занаят, тези умения и да влезнат в енергетиката като необходими кадри без висше образование?

Теменужка Петкова: Разбира се темата с образованието и с квалификацията на кадрите е изключително важна! Тя е важна за целия български бизнес, важна е и за държавата, важна е за държавната енергетика, особено! Аз се опитвам да направя един поглед напред, в бъдещето. Ако всичко с процедурата за АЕЦ „Белене” бъде успешно, то тогава възниква въпроса – имаме ли капацитета, имаме ли готовността?

Илиана Беновска: Аз предният път Ви питах: „Ще си внасяме ли японци отнякъде, имаме ли кадри?”.

Теменужка Петкова: Слава Богу, в АЕЦ „Козлодуй” има създадена една изключително добра школа по отношение на този тип кадри! Ние разполагаме с изключително добри специалисти. Това се подчертава всеки път, когато има разговори с нашите колеги от „Росатом”, които правят цялото това обследване във връзка с удължаването на живота на Пети и Шести блок на централата. За да бъде централата ни в такова добро състояние, за да отговаря на най-високите критерии за сигурност, безспорно огромна е ролята на хората, които работят там!

Илиана Беновска: Тоест Козлодуй би могъл да бъде една база за обучаване на кадри?

Теменужка Петкова: Да, Козлодуй би могъл да бъде една такава база за обучаване на кадри! Разбира се и по отношение на ТЕЦ 2, по отношение на „Мини Марица-изток”.

Илиана Беновска: ТЕЦ 2 е ТЕЦ „Марица-изток 2”.

Теменужка Петкова: ТЕЦ „Марица-изток 2”, мините. Електроенергийният системен оператор също е едно средище на едни много добри специалисти в областта на електроенергетиката! Националната електрическа компания също разполага със сериозен капацитет и по отношение на водноелектрическите централи, тъй като знаете, че ВЕЦ-овете в държавната енергетика са концентрирани именно в националната електрическа компания. Качеството на кадрите, наличието на необходима смяна на поколенията, която да бъде адекватна на ситуацията, е много важна! Така че ние сме готови, отворени да работим в тази посока! Между другото добър пример в това отношение са колегите от минералносуровинната индустрия, които вече от няколко години работят в тази посока, с образованието в конкретни специализирани училища, обучителни центрове, които да създават кадри за минералносуровинната индустрия!

Илиана Беновска: Да, това е така, благодаря Ви! Значи, поставих Ви един въпрос, обикновено в частния бизнес се нарича корпоративна социална отговорност, а тука в случая може да се нарече правителствена социална отговорност! Ще продължим нататък по темата в следващите стъпки!

Теменужка Петкова: Разбира се! Много е важна тази тема, ние сме готови да продължим напред заедно с Вас!

Илиана Беновска: Благодаря Ви много за това интервю!

Теменужка Петкова: Аз също благодаря!

Илиана Беновска: Всичко хубаво!

Теменужка Петкова: Всичко добро и от мен!

Милош Крушчич
01:30 | 06 Юли 2020 г.

Милош Крушчич пред Канал 3: Футболистите плакаха з...

01:30 | 06 Юли 2020 г.
В ексклузивно интервю за Канал 3, бившият треньор на ЦСКА Милош Крушчич опроверга слуховете, че е щял да бъде заменен на поста си от Стам...
21:52 | 05 Юли 2020 г.

Отложиха отварянето на Тадж Махал заради огромния ...

21:52 | 05 Юли 2020 г.
Откриването на индийския паметник на културата Тадж Махал беше отложено поради нарастване на случаите на коронавирус в района.  ...
21:25 | 05 Юли 2020 г.

Расте броят на починалите в Италия

21:25 | 05 Юли 2020 г.
Броят на починалите от последствията от COVID-19 в Италия се увеличи за едно денонощие със 7 души. Това е една от най-ниските стойности н...
21:05 | 05 Юли 2020 г.

Д-р Мартин Табаков: Спецификата при Тръмп е, че то...

21:05 | 05 Юли 2020 г.
Интересът, който го има по отношение на изборите за президент на САЩ не е аналогичен с изборите в Китай и Русия, тъй като там ние знаем к...
20:56 | 05 Юли 2020 г.

Болният от COVID-19 абитуриент в Търново заразил б...

20:56 | 05 Юли 2020 г.
В Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново има епидемично огнище на Covid-19, съобщиха от Регионалната здравна инспекция...
COVID-19
20:51 | 05 Юли 2020 г.

СЗО: Заразените с COVID-19 в света повече от 11 ми...

20:51 | 05 Юли 2020 г.
Броят на регистрираните случаи на коронавирус в света се увеличиха с повече от 203 000 през последното денонощие, с което общата численос...

гледай на живо

06.07.2020
 • в момента
  Повторения
 • 07:00
  Всяка сутрин
 • 09:00
  Новини
 • 09:15
  Пулс