Язовир Студена, основен източник за водоснабдяване на град Перник

Язовир Студена в Перник
-1
Източник: Канал 3

Язовир Студена в Перник -1

Разположен е в западния край на Витоша. Изграден е през периода 1953 – 1955 г. върху част от землището на село Витошко и Крапец, които са заличени през 1953 г. Пуснат в експлоатация през 1955 г. Разположен е на река Струма до едноименното село Студена. Основен източник за водоснабдяване на град Перник и региона.