Откриване на Национален център за управление на водите в реално време

Откриване на Национален център за управление на водите в реално време-1
Източник: Канал 3

Откриване на Национален център за управление на водите в реално време-1

Министерство на околната среда и водите откри Националния координационен център, изграден в Министерството.

 Центърът ще координира работата на институциите по контрола върху дейностите по управление на отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух.