Първи поглед върху щетите от наводнението в Перник

Щети от наводнението в Перник 1
Източник: Канал 3

Щети от наводнението в Перник 1

След отдръпването на водата се появиха и първите щети, които водата е нанесла в Перник. Наводнението стана след скъсване на дига от хвостохранилището на местното топлофикационно дружество.